Skip to the content

News

Flyers, reclamefolders en nieuwsbrieven sturen zonder voorafgaande toestemming?

Mogen ondernemingen tegenwoordig promotie voeren via e-mail, folders en enquêtes? Lees hier meer informatie over de direct marketingrichtlijnen.

Lees meer

Installation of the Works Council

Under the 2020 Social Elections, how much time do you have to convene the elected members for the first so-called installation meeting?

Read more

Installatievergadering CPBW en OR

Hoeveel tijd heeft u in het kader van de sociale verkiezingen van 2020 om de gekozen leden bijeen te roepen voor de eerste zogenaamde installatievergadering?

Read more

Updating your contracts and general terms and conditions

Commercial transactions have been impacted by COVID-19. Do your contracts and general terms and conditions offer you sufficient protection if you have issues?

Read more

Zijn uw algemene en contractuele voorwaarden nog up-to-date?

Commerciële transacties werden sterk beïnvloed door COVID-19. Bieden uw contracten en algemene voorwaarden u nog voldoende bescherming bij problemen?

Read more

Softwareontwikkeling: enkele tips voor de klant - opdrachtgever

Waar u als klant-opdrachtgever aandacht aan moet besteden voor en tijdens een digitaal transformatietraject.

Read more

How can we help?

Discover our expertise