Skip to the content

Employment law

La convention collective de travail nr. 149

La convention collective de travail nr. 149, conclue le 26 janvier 2021 au sein du Conseil national du Travail, crée un nouveau cadre pour le télétravail rendu obligatoire ou recommandé par le gouvernement ("Télétravail Covid-19"), et ce, en sus des deux formes de télétravail existantes.

En savoir plus

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149, die op 26 januari 2021 in de schoot van de Nationale Arbeidsraad werd gesloten, creëert een nieuw kader voor het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk (“Covid-19 telewerk”), en dit naast de twee reeds bestaande vormen van telewerk.

Lees meer

Brexit: impact sociale zekerheid vanaf 2021

Vanaf 2021 verlaat het VK onze douane-unie. Lees meer over de gevolgen voor de sociale zekerheid van EU-burgers in het VK en Britse onderdanen in de EU.

Lees meer

Installation of the Works Council

Under the 2020 Social Elections, how much time do you have to convene the elected members for the first so-called installation meeting?

Read more

Installatievergadering CPBW en OR

Hoeveel tijd heeft u in het kader van de sociale verkiezingen van 2020 om de gekozen leden bijeen te roepen voor de eerste zogenaamde installatievergadering?

Read more

Termination of the election procedure

In certain situations, the election procedure can be completely or partially terminated. Discover what rules apply and how to meet the requirements.

Read more

Share this

How can we help?

Discover our expertise