Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: KBO

(R)EVOLUTIE BINNEN DE BELGISCHE MAATSCHAP. NIEUWE VERPLICHTINGEN.

Bij Wet van 15 april 2018 werd het Belgisch ondernemingsrecht op een aantal vlakken gewijzigd. Deze wetswijziging heeft ook belangrijke gevolgen voor de voormalige ‘burgerlijke maatschap’. Voortaan zal de maatschap als een “onderneming” worden beschouwd met de daar bijhorende verplichtingen.

08 Jan 2019

Verdere professionalisering van het beroep ‘syndicus’

Sinds 1 april is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van haar syndicus te publiceren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

18 Apr 2017

Verplichte inschrijving van de syndicus door vereniging mede-eigenaars vanaf 1 april 2017

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017, zijn verenigingen van mede-eigenaars vanaf 1 april 2017 verplicht om de gegevens van haar syndicus te laten schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

15 Jun 2017

How can we help?

Discover our expertise