Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen

Verdere professionalisering van het beroep ‘syndicus’

Sinds 1 april is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van haar syndicus te publiceren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

18 Apr 2017

Verplichte inschrijving van de syndicus door vereniging mede-eigenaars vanaf 1 april 2017

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017, zijn verenigingen van mede-eigenaars vanaf 1 april 2017 verplicht om de gegevens van haar syndicus te laten schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

15 Jun 2017

How can we help?

Discover our expertise